[Ansteorra-archery] Re: [Ansteorra-archery] Re: [Ansteorra-archery] ºÏ×÷:°ÂÔËÁú,±©Á¦ÓªÏúÈí¼þ,ħ¹íÓ¢Óï,Flash¿á×Ö¼¯

Keyna keyna at hot.rr.com
Fri Aug 2 20:21:21 PDT 2002


Someones needs to change the font on the computer.
Keyna

----- Original Message -----
From: "LD. BLACKMOON" <LD.BLACKMOON at GBRONLINE.COM>
To: <ansteorra-archery at ansteorra.org>
Sent: Friday, August 02, 2002 9:05 PM
Subject: [Ansteorra-archery] Re: [Ansteorra-archery]
ºÏ×÷:°ÂÔËÁú,±©Á¦ÓªÏúÈí¼þ,ħ¹íÓ¢Óï,Flash¿á×Ö¼¯


> OH WOW ...
> ARE WE LEARNING RUSSIAN NOW ???
>
> HU at 163.COM  WROTE :
>
> Content-Type: text/plain;
> charset="GB2312"
> Date: Sat, 3 Aug 2002 09:18:50 +0800
> X-Priority: 1
> X-Mailer: jpfree Group Mail Express V1.0
>
> ºÏ×÷:°ÂÔËÁú,±©Á¦ÓªÏúÈí¼þ,ħ¹íÓ¢Óï,Flash¿á×Ö¼¯(Öйú½ÌÓýÍøÍƼö²úÆ·)
>
> ¡¶Flash¿á×Ö¼¯¡·"Ê·ÉÏ×îÇ¿Ö®Êý×Ö»¯ÖÐÎÄÒýÇæ"
>
> ¡¡¡¡¡¶Flash¿á×Ö¼¯¡·
>
ÓÖÃû¡¶Öлª´ó×Ö¿â¡·Flash°æ£¬ÊÇ¡¶Öлª´ó×Ö¿â¡·µÄ×îа汾£¬ÏµÓÉÖйú·¢Ã÷Э»á»áÔ±º
>
κ£ÈºÏÈÉúÀúʱʮÄ꣬ºÄ×ʾ޴óÍê³ÉµÄÒ»Ì׳¬´óÐÍÖÐÎĸöÐÔ»¯ÊýÂë×ֿ⣬±»ÓþΪ¡°Ê·ÉÏ×
> îÇ¿Ö®Êý×Ö»¯ÖÐÎÄÒýÇ桱¡£
>
¡¡¡¡×îÐÂÍƳöµÄ¡¶Flash¿á×Ö¼¯¡·¹²ÊÕ¼ÁË1000ǧ¶àÌ×TRUETYPEÖÐÎÄ×ÖÐÍ£¬ÊÇÄ¿Ç°È«ÇòÊ
>
×Ì×Í»ÆÆ¡°Ç§Ìס±×ÖÐÍ´ó¹ØµÄÊý×Ö»¯ÖÐÎĵçÄÔ×ֿ⣬ҲÊÇΨһÄܹ»ÌṩǧÌ×¼¶½â¾ö·½°¸µ
> ÄÖÐÎĸöÐÔ»¯ÏµÍ³Æ½Ì¨£¬ÊÇ¡°eʱ´ú¡±ÍØÕ¹µç×ÓÉÌÎñÊ×Ñ¡µÄÖÐÎÄƽ̨¡£
>
¡¡¡¡ÔÚ³¤´ïÊ®ÄêµÄÑз¢¹ý³Ìµ±ÖУ¬Óйؼ¼ÊõÈËÔ±¿Ë·þÖÖÖÖÀ§ÄÑ£¬´´½¨ÁËÒ»ÕûÌ×ϵͳ»¯¡¢
>
¿Æѧ»¯µÄÖÐÎĺº×ÖÐÎ̬Ñо¿ÀíÂÛ¡¢ÊýѧģÐͼ°ÊµÓ÷½°¸£¬²¢½¨³ÉÈ«ÇòÊ׸ö³¬´óÐ͵ĺº×Ö
> ÐÎ̬֪ʶ¿â£¬×ÜÈÝÁ¿³¬¹ý600G£¬ÊÇÄ¿Ç°È«Çò×î´óµÄÖÐÎĺº×ÖÐÎ̬֪ʶ¿â¡£
> ETC.ETC.
>
>
> {-zSëiªÜ.êòT¨¥Sx%SË@zË^¢ºÚj·!z¼szË^¢ºÚ¢¸!¶Úÿ
0j{-zSëjSàþf¢-f§þX¬¶)ߣö§²×¨®¶s­È^More information about the Ansteorra-archery mailing list