[Sca-cooks] Actual Dutch Cookbooks was Dutch pancakes

Johnna Holloway johnna at sitka.engin.umich.edu
Wed May 9 03:47:34 PDT 2007


I should mention that those wanting Dutch culinary material might want to
start with Cindy Renfrow's excellent list.
http://www.thousandeggs.com/cookbooks.html#DUTCH

*/DUTCH/*

  * Keukenboek
   <http://homepage.univie.ac.at/thomas.gloning/tx/serrure.htm>(UB
   Gent Hs. 1035, 15th century) - Dutch - 1872 edition by Serrure.
  * "Wel ende edelike spijse
   <http://www.coquinaria.nl/kooktekst/Edelikespijse0.htm>", c.1500
   A.D. - Manuscript UB GENT 1035 - in transcription with Modern
   Dutch & English translations.
  * 10 scanned pages from Het Eerste Nederlandsche Gedrukte Kookbek
   <http://www.best.com/%7Eddfr/Medieval/For_Translation/Het_Eerste_Nederlandsche/Het_Eerste_Nederlandsche.html>,
   Brussel, Thomas Van der Noot, c. 1510.
  * Het eerste gedrukte Nederlandsche kookboek,
   <http://users.pandora.be/willy.vancammeren/NBC/index.htm> Brussel,
   Thomas vander Noot (+/- 1510) The First Printed Dutch Cookbook .
   Another translation (in progress) with glossary & pictures.
  * De verstandige kock
   <http://www.kookhistorie.com/VK/index_vk.htm>of sorghvuldige
   huyshoudster Het enige gedrukte Nederlandse kookboek uit de 17de
   eeuw, met een transcriptie door Marleen van der Molen-Willebrands.
   Probeer de recepten uit en proef de smaak van de Gouden Eeuw. Five
   recipes translated into English by Peter Rose.
  * Een notabel boecxken van cokeryen.
   <http://www.kookhistorie.com/NBC/index_nbc.htm> Het eerste
   gedrukte Nederlandstalige kookboek circa 1514 uitgegeven te
   Brussel door Thomas vander Noot bezorgd en van commentaar voorzien
   door Ria Jansen-Sieben en Marleen van der Molen-Willebrands.
  * Eenen seer schoonen ende excellenten Cocboeck
   <http://www.kookhistorie.com/> Carolus Battus, Dordrecht 1593.
  * Rembert Dodoens: <http://www.kookhistorie.com/> transcriptie van
   het hoofdstuk over de 'campernoelien oft duyvelsbroot'. In: 
   Cruydt-Boeck (Antwerpen 1644, p. 783-790)
  * Franciscus van Sterbeeck: <http://www.kookhistorie.com/> -
   boekaankondiging van het Traktaat van de kampernoeljes, genaamd
   duivelsbrood

Works in progress include:

*Dutch*
 

  * *KA Gent 15* - contains 450 recipes. -- Christianne Muusers
   <mailto:cmuusers at xs4all.nl>
  * *Magirus, M. Antonius [1663] Koock-boeck ofte Familieren
   Keuken-Boeck. *Leerende hoe datmen alderhande Vleesch Voghelen 
   Wilt-braedt ende Visch koken sal: [etc.] Ghedruckt naer de
   Lovensche Copije ende op veel plaetsen verbetert. Ghemaect Door
   M. Anthonius Magirus. t' Antwerpen. By Godtgaf Verhulst in de
   Cammerstraet inden Witten hasewint. 1663. In octavo, zetsp. 112 x
   69 mm., [120] genummerde pagina's, ([1-4] - 120). Antwerpen: 
   Stadsbibliotheek, H 83740. -- "We're currently comparing this
   last edition with the previous ones from 1612 and 1655. It seems 
   all editions are nearly identical. People can contact us if they
   want more information." Hilde Sels, Jozef Schildermans,
   jozef at schildermans.com <mailto:jozef at schildermans.com>

  *  1593 Dutch cookbook *"Cocboeck"* by Carolus Battus - English
   translation.  English translation, currently being translated. 
   If you would like more information, please

  * contact Jennifer Strobel at JennS at cmu dot edu. *EEn notabel
   boecxken van cokeryen* het welc bewijst alle spise te bereiden elc
   na sinen staet het si in bruylochten in feesten bancketten oft
   ander maeltyden besondere en het es eenen ieghelijcken van grooten
   noode te hebben die sijn dinghen ter eeren doen wilt. Gheprint
   inde pryncelijcke stadt van Bruesel inden Zeeridder Bi mi Thomaes
   vander Noot. [ca. 1514] -- transcription and translation into
   English completed, being proofread -- Christina J. van Tets
   <mailto:cjvt at hotmail.com>

  * *Keukenboek* (UB Gent Hs. 1035, 15th century), C.A. Serrure (ed.),
   Keukenboek uitgegeven naar een Handschrift der vijftiende eeuw.
   Gent 1872. -- English Translation, Karen S. Boomgaarden
   <mailto:GrietjeCrynes at aol.com>.  Transcription in Dutch is online
   at http://staff-www.uni-marburg.de/~gloning/serrure.htm
   <http://staff-www.uni-marburg.de/%7Egloning/serrure.htm>.

just playing librarian again
JohnnaeMore information about the Sca-cooks mailing list