[Sca-cooks] Can anyone tranlate Norwegian?

Sharon Gordon gordonse at one.net
Wed Oct 11 18:15:05 PDT 2006


There's another article on the Oslo find--the one with the bowl with the
runes on it.  I think it's written in Norwegian.  The great thing about this
one is that there are pictures of a few of the items.  Is there someone who
can translate?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1487821.ece

Se hva de kastet på 1200-tallet
En søppeldynge fra middelalderen, oppdaget under utgravningene i Bjørvika,
viser at innbyggerne i gamle Oslo var dyktige håndverkere, flinke til å
reparere og hadde sans for dekor.
(Først publisert: 09.10.06  Oppdatert: 09.10.06 kl. 00:03 )CATO GUHNFELDT
Siste 100 artikler
Middelaldersko brukt på 1200- eller 1300-tallet i Oslo. ( Foto: JAN TOMAS
ESPEDAL )


Kam i tre. ( Foto: JAN TOMAS ESPEDAL )


Skinnveske med mønster. ( Foto: JAN TOMAS ESPEDAL )

Les mer
Innenriks

Forsiden

Siste 100
Mange hundre kilo med gjenstander og dyrebein er kommet for dagen i
bunnlagene over området der taket til senketunnelen i Bjørvika kommer. Fra
juni til begynnelsen av august i år avdekket i alt elleve arkeologer,
fordelt på to skift, store mengder avfall som skiver seg fra middelalderens
Oslo på 1200- og 1300-tallet.

- Vi har bl.a. funnet deler fra rundt 1000 sko, flere treboller hvorav én
med runer i bunnen, videre deler av 26 sverdslirer og 66 knivslirer,
forteller arkeolog og daglig leder under utgravningene, Lise Marie Bye
Johansen fra Norsk institutt for kulturminneforskning.

Kunstnerisk.

- Blant skoene fant vi en stor variasjon av typer. Det var vekslende
skomoter også i middelalderen. Noen var svært fint utskåret med mønster på
overlæret, og var rett og slett nydelige. Noen sko var hele med sømmene
bevart. Skoene er stort sett blitt laget i grovt lær. De bærer preg av
slitasje, og vi har sett mange spor etter reparasjoner. Trolig ble de brukt
helt til de var utslitt. Lærsålene er de delene av skoene som vi har funnet
flest av hele. Deler av overlæret kunne nemlig skjæres opp og brukes til
bl.a. remmer. Noen av skoene bærer preg av å ha vært hjemmelaget. Skinn fra
både kalv, ku og geit har vært brukt i produksjonen. Skomakerne har tydelig
vært svært dyktige håndverkere og har hatt sans for dekor, sier Lise Marie
Bye Johansen.

Ikke metall.

En sverdslire av lær og et veskelokk er begge dekorert med et mønster av
franske liljer. Man har også funnet rester av to kammer, en laget av gevir,
den andre av tre. Derimot er det ikke påvist rester av verktøy, våpen eller
smykker av metall. Metall sank gjerne på grunnere vann fordi det var tyngre.

Av slakte- og matavfall har man funnet nok ben til å fylle minst ti moderne
søppelsekker. Det er mye ben av storfe, særlig ku, men også av sau og geit,
mindre av gris. Noen av bena er blitt spaltet for å få ut margen. Andre ben
ble brukt til andre formål etter slaktingen og måltidene. Noen ben er
utskåret og kan ha vært brukt for eksempel som håndtak. Man har også funnet
en knokkel med et hull i og som trolig har vært en slags leke.

Elveavsatt.

- Avfallet er trolig elveavsatt, dvs. det er blitt kastet i Alnaelva, som
rant på middelalderbyens østside, og er så blitt ført med elvevannet ut i
havnebassenget. Men noe avfall kan også ha blitt dumpet fra byens brygger
eller fra båter på havnen. Uansett er det typisk søppelavfall, ikke
produksjonsavfall fra verksteder, poengterer Lise Marie Bye Johansen.

På 1200- og 1300-tallet sto havoverflaten to-tre meter høyere enn i dag
fordi landet siden har hevet seg. Lagene med avsetningene av avfallet har
vært opp til tre meter tykke.

- Det har vært en kjempegøy oppgave. Vi har funnet mange ting som vi ikke
har avdekket under tidligere utgravninger i byen. Således supplerer disse
funnene det vi allerede har lært på en fin måte.More information about the Sca-cooks mailing list